miércoles, 28 de noviembre de 2012

HISTORIA DE UN ARTISTA

COMPOSICIO
Una fulla de paper dividida en trenta-dos espais rectangulars iguals.
La serie es pot titular SECUENCIA CORPORAL.
Es tracta d'una figura, d'un cos que es mou dintre d'un mateix espai.
Un punt, una taca rodona, com element simple "va d'un lloc a un altre..." condicionat per quatre centres d'interés col.locats en les interseccions de dos línies verticals i dos horitzontals que divideixen l'espai en nou rectangles iguals.
En els primers vuit espais el "punt" va del primer centre d'interés supe­rior al segon, d'esquerra a dreta.
En els vuit següents el "punt" passa als dos centres inferiors, de dreta a esquerra.
En aquests setze primers espais el "punt" es el cap de la figura.
La tercera serie surt de sobreposar en un sol espai els "punts" corresponents de la primera i segona serie. Un fa de cap i l'altre de pelvis d'una nova figura generalment mes móbil i mutilada pel reduit ambient.
La quarta serie -els vuit últims espais- es descendent.
El "punt" rodóla sobre d'una diagonal que va del primer a l'últim de forma descendent.
Tot aixó en quant l'estudi previ a la pintura dels quadres.
M'ha servit de guia pero no rígida.
El primer quadre es ja horitzontal, contra la verticalitat de l'estudi.
Va ésser un tempteig.
El segon aprofita la composició i es on comença própiament la serie.
Perqué el nombre final continúes essent trenta-dos vaig suprimir-ne un, el que en el croquis es veu ratllat, l'once.
Apareix una segona figura en els cuatre primers quadres de l'última serie, omplin l'espai que resta.
Els últims quatre son paisatges on el "punt" s'ha tornat sol.


Dibuix preparatori de l'obra que avui es presenta


Exposició d'olis d'en MASANA MONISTIROL A la sala del Col.legi Oficial de Professors de Dibuix de Catalunya,
Balears, Aragó i Navarra
Carrer Valencia, 290 baixos - Teléfon 215 38 35 - BARCELONA
Del 16 al 31 de Desembre de 1977


CATALEG (Poema)
1.- Somni vermell
2.- Vert repós
3.- Expectació movedissa...
4.- Ella s'alça,
5.- Es un alé.
6.- Amunt,
7.- Quasi dreta
8.- Deixa caure un adéu
9.- Una testa -
10.- I un altre adéu dins la pluja.
11.- Pas darrera pas;
12.- Metamorfosi.
13.- Força.
14.- Llibertat.
15.- Moviment total,
16.- Mimetisme?
17.- Crucifixió!
18.- Persecució dins l'ombra...
19.- Llançát pels vents,
20.- Corrent, fugint
21.- Amb tota la vida
22.- Damunt d'un paisatge.
23.- Desfense
24. - Transformanse
25.-. Però
26.-. Oue s'estimen
27.- Mes lluny,
28.- Sempre
29.- A tot arreu
30.- A tot arreu
31.- A tot arreu
32.- A tot arreu.

No hay comentarios:

Publicar un comentario